GŁÓWNE ZAJĘCIA KAŻDEGO GEODETY

Poniżej prezentujemy główne zadania Geodety.

Czym jest Geodezja???. Gdzie wykorzystywane są umiejętności geodety?? Komu potrzebny jest Geodeta, i czy on się zajmuje?

Geodezja jest dziedziną, która posiada niezwykły potencjał rozwojowy. Jest ona ściśle związana z projektowaniem i budowaniem  nie tylko domów ale także budowli przemysłowych aż po osiedla, wielkie aglomeracje miejskie i związane z nimi drogi, mosty  itp. Praca geodety wykorzystywana jest  m.in. na potrzeby gospodarcze- do planowania przestrzennego, zmiany struktur terenowych, czy projektowania. Dzięki danym dostarczanym przez geodetów (poprzez pomiar terenowy) sporządzane są mapy, oraz dokonywane są aktualizacje istniejących map. Bez geodety niemożliwa byłaby jakakolwiek legalnie stawiana budowla, a dzięki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej regulowane są stany prawne nieruchomości.

DZIAŁALNOŚĆ GEODETY

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości to częste zajęcie każdego geodety. Prace wykonywane są na nieruchomości inwestora zgodnie z jego zleceniem.

Więcej…

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Tworzenie map do celów projektowych to jedno z głównych zajęć każdego geodety. .

Więcej…

WITAMY na stronie internetowej Portalu www.Znany-Geodeta.com.pl

MATH

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur

SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur