GŁÓWNE ZAJĘCIA KAŻDEGO GEODETY

Poniżej prezentujemy główne zadania Geodety.

Podział nieruchomości to częste zajęcie każdego geodety. Prace wykonywane są na nieruchomości inwestora zgodnie z jego zleceniem.

Aby właściwie zarządzać nieruchomościami potrzebny jest niewątpliwie podział gruntu, którego może dokonać geodeta. Prawidłowo dokonany projekt podziału nieruchomości daje możliwość najefektowniejszego wykorzystaniu nieruchomości przy zachowaniu wymogów prawa budowlanego. Celem powyższego podziału jest wydzielenie ewidencyjne z większego areału dwóch lub większej ilości działek z zachowaniem właściciela lub użytkownika wieczystego. Podział musi być zgodny z zachowaniem zgodności z planem miejscowym, oraz przy warunku dostępności wyodrębnionych działek do drogi publicznej. Powyższa procedura może służyć uzyskaniu możliwości rozporządzania prawem własności na przyszłości w stosunku do części areału pierwotnego- na przykład w przypadku planowanej sprzedaż części nieruchomości.
W celu przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości należy oprzeć się na aktach prawnych:
- rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Procedura ta polega na podziale działki w sposób ewidencyjny na części przy ustaleniu nowych granic dla poszczególnych wydzielonych nowych areałów, jak również sporządzeniu nowej- aktualnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
Razem z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:
- dokument, który potwierdzi własność nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej czy postanowienie sądowe o nabyciu spadku)
- wypis z ewidencji gruntów i budynków wraz z mapą ewidencyjną (kopia mapy)
- w przypadku braku planu zagospodarowania- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania danego terenu
- wstępny plan projektu podziału nieruchomości wyrysowany na kopii mapy zasadniczej.
et risus molestie fermentum eget et risus. Aliquam non eleifend nibh.

DZIAŁALNOŚĆ GEODETY

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości to częste zajęcie każdego geodety. Prace wykonywane są na nieruchomości inwestora zgodnie z jego zleceniem.

Więcej…

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Tworzenie map do celów projektowych to jedno z głównych zajęć każdego geodety. .

Więcej…

WITAMY na stronie internetowej Portalu www.Znany-Geodeta.com.pl

MATH

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur

SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet cursus consectetur adipiscing elit curabitur maximus augue consectetur